Information générale

 1. kusalimika
 2. kusalimika

Present

Affirmation
 1. ninasalimika
 2. unasalimika
 3. anasalimika
 4. tunasalimika
 5. mnasalimika
 6. wanasalimika
 7.  
 8. kinasalimika
 9. vinasalimika
 10.  
 11. unasalimika
 12. inasalimika
 13.  
 14. linasalimika
 15. yanasalimika
 16.  
 17. inasalimika
 18. zinasalimika
 19.  
 20. unasalimika
 21. zinasalimika
 22. yanasalimika
Negation
 1. sisalimiki
 2. husalimiki
 3. hasalimiki
 4. hatusalimiki
 5. hamsalimiki
 6. hawasalimiki
 7.  
 8. hakisalimiki
 9. havisalimiki
 10.  
 11. hausalimiki
 12. haisalimiki
 13.  
 14. halisalimiki
 15. hayasalimiki
 16.  
 17. haisalimiki
 18. hazisalimiki
 19.  
 20. hausalimiki
 21. hazisalimiki
 22. hayasalimiki

Present Progressive

Affirmation
 1. nasalimika
 2. wasalimika
 3. asalimika
 4. twasalimika
 5. mwasalimika
 6. wasalimika
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. sisalimiki
 2. husalimiki
 3. hasalimiki
 4. hatusalimiki
 5. hamsalimiki
 6. hawasalimiki
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimesalimika
 2. umesalimika
 3. amesalimika
 4. tumesalimika
 5. mmesalimika
 6. wamesalimika
 7.  
 8. kimesalimika
 9. vimesalimika
 10.  
 11. umesalimika
 12. imesalimika
 13.  
 14. limesalimika
 15. yamesalimika
 16.  
 17. imesalimika
 18. zimesalimika
 19.  
 20. umesalimika
 21. zimesalimika
 22. yamesalimika
Negation
 1. sijasalimika
 2. hujasalimika
 3. hajasalimika
 4. hatujasalimika
 5. hamjasalimika
 6. hawajasalimika
 7.  
 8. hakijasalimika
 9. havijasalimika
 10.  
 11. haujasalimika
 12. haijasalimika
 13.  
 14. halijasalimika
 15. hayajasalimika
 16.  
 17. haijasalimika
 18. hazijasalimika
 19.  
 20. haujasalimika
 21. hazijasalimika
 22. hayajasalimika

Past

Affirmation
 1. nilisalimika
 2. ulisalimika
 3. alisalimika
 4. tulisalimika
 5. mlisalimika
 6. walisalimika
 7.  
 8. kilisalimika
 9. vilisalimika
 10.  
 11. ulisalimika
 12. ilisalimika
 13.  
 14. lilisalimika
 15. yalisalimika
 16.  
 17. ilisalimika
 18. zilisalimika
 19.  
 20. ulisalimika
 21. zilisalimika
 22. yalisalimika
Negation
 1. sikusalimika
 2. hukusalimika
 3. hakusalimika
 4. hatukusalimika
 5. hamkusalimika
 6. hawakusalimika
 7.  
 8. hakikusalimika
 9. havikusalimika
 10.  
 11. haukusalimika
 12. haikusalimika
 13.  
 14. halikusalimika
 15. hayakusalimika
 16.  
 17. haikusalimika
 18. hazikusalimika
 19.  
 20. haukusalimika
 21. hazikusalimika
 22. hayakusalimika

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninasalimika
 2. ulikuwa unasalimika
 3. alikuwa anasalimika
 4. tulikuwa tunasalimika
 5. mlikuwa mnasalimika
 6. walikuwa wanasalimika
 7.  
 8. kilikuwa kinasalimika
 9. vilikuwa vinasalimika
 10.  
 11. ulikuwa unasalimika
 12. ilikuwa inasalimika
 13.  
 14. lilikuwa linasalimika
 15. yalikuwa yanasalimika
 16.  
 17. ilikuwa inasalimika
 18. zilikuwa zinasalimika
 19.  
 20. ulikuwa unasalimika
 21. zilikuwa zinasalimika
 22. yalikuwa yanasalimika
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitasalimika
 2. utasalimika
 3. atasalimika
 4. tutasalimika
 5. mtasalimika
 6. watasalimika
 7.  
 8. kitasalimika
 9. vitasalimika
 10.  
 11. utasalimika
 12. itasalimika
 13.  
 14. litasalimika
 15. yatasalimika
 16.  
 17. itasalimika
 18. zitasalimika
 19.  
 20. utasalimika
 21. zitasalimika
 22. yatasalimika
Negation
 1. sitasalimika
 2. hutasalimika
 3. hatasalimika
 4. hatutasalimika
 5. hamtasalimika
 6. hawatasalimika
 7.  
 8. hakitasalimika
 9. havitasalimika
 10.  
 11. hautasalimika
 12. haitasalimika
 13.  
 14. halitasalimika
 15. hayatasalimika
 16.  
 17. haitasalimika
 18. hazitasalimika
 19.  
 20. hautasalimika
 21. hazitasalimika
 22. hayatasalimika

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninasalimika
 2. utakuwa unasalimika
 3. atakuwa anasalimika
 4. tutakuwa tunasalimika
 5. mtakuwa mnasalimika
 6. watakuwa wanasalimika
 7.  
 8. kitakuwa kinasalimika
 9. vitakuwa vinasalimika
 10.  
 11. utakuwa unasalimika
 12. itakuwa inasalimika
 13.  
 14. litakuwa linasalimika
 15. yatakuwa yanasalimika
 16.  
 17. itakuwa inasalimika
 18. zitakuwa zinasalimika
 19.  
 20. utakuwa unasalimika
 21. zitakuwa zinasalimika
 22. yatakuwa yanasalimika
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi husalimika
 2. wewe husalimika
 3. yeye husalimika
 4. sisi husalimika
 5. ninyi husalimika
 6. wao husalimika
 7.  
 8. husalimika
 9. husalimika
 10.  
 11. husalimika
 12. husalimika
 13.  
 14. husalimika
 15. husalimika
 16.  
 17. husalimika
 18. husalimika
 19.  
 20. husalimika
 21. husalimika
 22. husalimika
Negation
 1. huwa sisalimiki
 2. huwa husalimiki
 3. huwa hasalimiki
 4. huwa hatusalimiki
 5. huwa hamsalimiki
 6. huwa hawasalimiki
 7.  
 8. huwa hakisalimiki
 9. huwa havisalimiki
 10.  
 11. huwa hausalimiki
 12. huwa haisalimiki
 13.  
 14. huwa halisalimiki
 15. huwa hayasalimiki
 16.  
 17. huwa haisalimiki
 18. huwa hazisalimiki
 19.  
 20. huwa hausalimiki
 21. huwa hazisalimiki
 22. huwa hayasalimiki

Subjunctive

Affirmation
 1. nisalimike
 2. usalimike
 3. asalimike
 4. tusalimike
 5. msalimike
 6. wasalimike
 7.  
 8. kisalimike
 9. visalimike
 10.  
 11. usalimike
 12. isalimike
 13.  
 14. lisalimike
 15. yasalimike
 16.  
 17. isalimike
 18. zisalimike
 19.  
 20. usalimike
 21. zisalimike
 22. yasalimike
Negation
 1. nisisalimike
 2. usisalimike
 3. asisalimike
 4. tusisalimike
 5. msisalimike
 6. wasisalimike
 7.  
 8. kisisalimike
 9. visisalimike
 10.  
 11. usisalimike
 12. isisalimike
 13.  
 14. lisisalimike
 15. yasisalimike
 16.  
 17. isisalimike
 18. zisisalimike
 19.  
 20. usisalimike
 21. zisisalimike
 22. yasisalimike

Conditional 1

Affirmation
 1. nikisalimika
 2. ukisalimika
 3. akisalimika
 4. tukisalimika
 5. mkisalimika
 6. wakisalimika
 7.  
 8. kikisalimika
 9. vikisalimika
 10.  
 11. ukisalimika
 12. ikisalimika
 13.  
 14. likisalimika
 15. yakisalimika
 16.  
 17. ikisalimika
 18. zikisalimika
 19.  
 20. ukisalimika
 21. zikisalimika
 22. yakisalimika
Negation
 1. nisiposalimika
 2. usiposalimika
 3. asiposalimika
 4. tusiposalimika
 5. msiposalimika
 6. wasiposalimika
 7.  
 8. kisiposalimika
 9. visiposalimika
 10.  
 11. usiposalimika
 12. isiposalimika
 13.  
 14. lisiposalimika
 15. yasiposalimika
 16.  
 17. isiposalimika
 18. zisiposalimika
 19.  
 20. usiposalimika
 21. zisiposalimika
 22. yasiposalimika

Conditional 2

Affirmation
 1. ningesalimika
 2. ungesalimika
 3. angesalimika
 4. tungesalimika
 5. mngesalimika
 6. wangesalimika
 7.  
 8. kingesalimika
 9. vingesalimika
 10.  
 11. ungesalimika
 12. ingesalimika
 13.  
 14. lingesalimika
 15. yangesalimika
 16.  
 17. ingesalimika
 18. zingesalimika
 19.  
 20. ungesalimika
 21. zingesalimika
 22. yangesalimika
Negation
 1. nisingesalimika
 2. usingesalimika
 3. asingesalimika
 4. tusingesalimika
 5. msingesalimika
 6. wasingesalimika
 7.  
 8. kisingesalimika
 9. visingesalimika
 10.  
 11. usingesalimika
 12. isingesalimika
 13.  
 14. lisingesalimika
 15. yasingesalimika
 16.  
 17. isingesalimika
 18. zisingesalimika
 19.  
 20. usingesalimika
 21. zisingesalimika
 22. yasingesalimika

Conditional 3

Affirmation
 1. ningalisalimika
 2. ungalisalimika
 3. angalisalimika
 4. tungalisalimika
 5. mngalisalimika
 6. wangalisalimika
 7.  
 8. kingalisalimika
 9. vingalisalimika
 10.  
 11. ungalisalimika
 12. ingalisalimika
 13.  
 14. lingalisalimika
 15. yangalisalimika
 16.  
 17. ingalisalimika
 18. zingalisalimika
 19.  
 20. ungalisalimika
 21. zingalisalimika
 22. yangalisalimika
Negation
 1. nisingalisalimika
 2. usingalisalimika
 3. asingalisalimika
 4. tusingalisalimika
 5. msingalisalimika
 6. wasingalisalimika
 7.  
 8. kisingalisalimika
 9. visingalisalimika
 10.  
 11. usingalisalimika
 12. isingalisalimika
 13.  
 14. lisingalisalimika
 15. yasingalisalimika
 16.  
 17. isingalisalimika
 18. zisingalisalimika
 19.  
 20. usingalisalimika
 21. zisingalisalimika
 22. yasingalisalimika

Narrative

Affirmation
 1. nikasalimika
 2. ukasalimika
 3. akasalimika
 4. tukasalimika
 5. mkasalimika
 6. wakasalimika
 7.  
 8. kikasalimika
 9. vikasalimika
 10.  
 11. ukasalimika
 12. ikasalimika
 13.  
 14. likasalimika
 15. yakasalimika
 16.  
 17. ikasalimika
 18. zikasalimika
 19.  
 20. ukasalimika
 21. zikasalimika
 22. yakasalimika
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE