Dernières recherches

Information générale

 1. daaj
 2. b-
 3. y-

article défini simple

relation proche

Singulier
 1. daaj bi
pluriel
 1. daaj yi

relation distant

Singulier
 1. daaj ba
pluriel
 1. daaj ya

article indéfini simple

Singulier
 1. ab daaj
pluriel
 1. ay daaj
pluriel (contraction)
 1. i daaj

article démonstratif

objet proche du locateur
 1. daaj bii
 2. ou
 3. bii daaj
objet proche du locateur
 1. daaj boobu
 2. ou
 3. boobu daaj
objet distant
 1. daaj bale
 2. ou
 3. bale daaj
alternatif
 1. daaj bee
 2. ou
 3. bee daaj
objet distant proche de l'interlocuteur
 1. daaj boobale
 2. ou
 3. boobale daaj
alternatif
 1. daaj booba
 2. ou
 3. booba daaj
alternatif
 1. daaj boobee
 2. ou
 3. boobee daaj

article relative

indéfini
 1. daaj buy
défini
 1. daaj biy

article quantitatif

simple
 1. daaj bepp
reproductif
 1. beneen daaj

article génitif

Singulier
 1. sama daaj
 2. sa daaj
 3. daajam
 4. sunu daaj
 5. seen daaj
 6. seen daaj
pluriel
 1. samay daaj
 2. say daaj
 3. ay daajam
 4. sunuy daaj
 5. seeni daaj
 6. seeni daaj