Dernières recherches

Information générale

 1. daj

Forme de base

Accompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. dajoon
 2. dajoon
 3. dajoon
 4. dajoon
 5. dajoon
 6. dajoon
Négation Présent
 1. dajul
 2. dajul
 3. dajul
 4. dajul
 5. dajul
 6. dajul
Négation Passé
 1. dajuloon
 2. dajuloon
 3. dajuloon
 4. dajuloon
 5. dajuloon
 6. dajuloon

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Présentatif

Accompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. dajoon
 2. dajoon
 3. dajoon
 4. dajoon
 5. dajoon
 6. dajoon

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Mise en relief du sujet

Accompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. dajoon
 2. dajoon
 3. dajoon
 4. dajoon
 5. dajoon
 6. dajoon
Négation Présent
 1. dajul
 2. dajul
 3. dajul
 4. dajul
 5. dajul
 6. dajul

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Mise en relief du verbe

Accompli

Présent
 1. daj naa
 2. verb nga
 3. daj naa
 4. daj nanu
 5. daj ngeen
 6. daj ñanu
Perfect
 1. dajoon naa
 2. verboon nga
 3. dajoon naa
 4. dajoon nanu
 5. dajoon ngeen
 6. dajoon ñanu
Négation Présent
 1. dajuma
 2. dajuloo
 3. dajul
 4. dajunu
 5. dajuleen
 6. dajunu
Négation Passé
 1. dajuma woon
 2. dajuloo woon
 3. dajuloon
 4. dajunu woon
 5. dajuleen woon
 6. dajunu woon

Mise en relief du complément

Accompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. dajoon
 2. dajoon
 3. dajoon
 4. dajoon
 5. dajoon
 6. dajoon
Négation Présent
 1. dajul
 2. dajul
 3. dajul
 4. dajul
 5. dajul
 6. dajul
Négation Passé
 1. dajuloon
 2. dajuloon
 3. dajuloon
 4. dajuloon
 5. dajuloon
 6. dajuloon

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Explicatif

Accompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. dajoon
 2. dajoon
 3. dajoon
 4. dajoon
 5. dajoon
 6. dajoon
Négation Présent
 1. dajul
 2. dajul
 3. dajul
 4. dajul
 5. dajul
 6. dajul
Négation Passé
 1. dajuloon
 2. dajuloon
 3. dajuloon
 4. dajuloon
 5. dajuloon
 6. dajuloon

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
 7. daj
 8. daj
 9. daj
 10. daj
 11. daj
 12. daj
Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
 7. daj
 8. daj
 9. daj
 10. daj
 11. daj
 12. daj

Projectif

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Valeur d'habitude présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Valeur d'habitude Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Valeur d'habitude Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Valeur d'habitude Négation Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Injonctif

Accompli Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Inaccoompli Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Accompli Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Inaccoompli Négation passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj

Circonstant

Accompli

Présent
 1. dajee
 2. dajee
 3. dajee
 4. dajee
 5. dajee
 6. dajee
Perfect
 1. dajee
 2. dajee
 3. dajee
 4. dajee
 5. dajee
 6. dajee
Négation Présent
 1. dajulee
 2. dajulee
 3. dajulee
 4. dajulee
 5. dajul
 6. dajul
Négation Passé
 1. dajulee
 2. dajulee
 3. dajulee
 4. dajulee
 5. dajulee
 6. dajulee
 7. daj
 8. daj
 9. daj
 10. daj
 11. daj
 12. daj

Inaccoompli

Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Perfect
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Négation Passé
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
 7. daj
 8. daj
 9. daj
 10. daj
 11. daj
 12. daj

Imperatif

Accompli Présent
 1. dajal
 2. dajleen
Accompli Présent
 1. daj
 2. daj
Négation
 1. daj
 2. daj
Négation
 1. daj
 2. daj

Circonstant

Accompli Présent
 1. dajee
 2. dajee
 3. dajee
 4. dajee
 5. dajee
 6. daj
Inaccoompli Présent
 1. daj
 2. daj
 3. daj
 4. daj
 5. daj
 6. daj
Accompli Négation Présent
 1. dajulee
 2. dajulee
 3. dajulee
 4. dajulee
 5. dajul
 6. dajulee
Inaccoompli Négation passé
 1. dajee
 2. dajee
 3. dajee
 4. dajee
 5. dajee
 6. daj