Dernières recherches

Information générale

 1. kajj

Forme de base

Accompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajjoon
 2. kajjoon
 3. kajjoon
 4. kajjoon
 5. kajjoon
 6. kajjoon
Négation Présent
 1. kajjul
 2. kajjul
 3. kajjul
 4. kajjul
 5. kajjul
 6. kajjul
Négation Passé
 1. kajjuloon
 2. kajjuloon
 3. kajjuloon
 4. kajjuloon
 5. kajjuloon
 6. kajjuloon

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Présentatif

Accompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajjoon
 2. kajjoon
 3. kajjoon
 4. kajjoon
 5. kajjoon
 6. kajjoon

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Mise en relief du sujet

Accompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajjoon
 2. kajjoon
 3. kajjoon
 4. kajjoon
 5. kajjoon
 6. kajjoon
Négation Présent
 1. kajjul
 2. kajjul
 3. kajjul
 4. kajjul
 5. kajjul
 6. kajjul

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Mise en relief du verbe

Accompli

Présent
 1. kajj naa
 2. verb nga
 3. kajj naa
 4. kajj nanu
 5. kajj ngeen
 6. kajj ñanu
Perfect
 1. kajjoon naa
 2. verboon nga
 3. kajjoon naa
 4. kajjoon nanu
 5. kajjoon ngeen
 6. kajjoon ñanu
Négation Présent
 1. kajjuma
 2. kajjuloo
 3. kajjul
 4. kajjunu
 5. kajjuleen
 6. kajjunu
Négation Passé
 1. kajjuma woon
 2. kajjuloo woon
 3. kajjuloon
 4. kajjunu woon
 5. kajjuleen woon
 6. kajjunu woon

Mise en relief du complément

Accompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajjoon
 2. kajjoon
 3. kajjoon
 4. kajjoon
 5. kajjoon
 6. kajjoon
Négation Présent
 1. kajjul
 2. kajjul
 3. kajjul
 4. kajjul
 5. kajjul
 6. kajjul
Négation Passé
 1. kajjuloon
 2. kajjuloon
 3. kajjuloon
 4. kajjuloon
 5. kajjuloon
 6. kajjuloon

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Explicatif

Accompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajjoon
 2. kajjoon
 3. kajjoon
 4. kajjoon
 5. kajjoon
 6. kajjoon
Négation Présent
 1. kajjul
 2. kajjul
 3. kajjul
 4. kajjul
 5. kajjul
 6. kajjul
Négation Passé
 1. kajjuloon
 2. kajjuloon
 3. kajjuloon
 4. kajjuloon
 5. kajjuloon
 6. kajjuloon

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
 7. kajj
 8. kajj
 9. kajj
 10. kajj
 11. kajj
 12. kajj
Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
 7. kajj
 8. kajj
 9. kajj
 10. kajj
 11. kajj
 12. kajj

Projectif

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Valeur d'habitude présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Valeur d'habitude Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Valeur d'habitude Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Valeur d'habitude Négation Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Injonctif

Accompli Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Inaccoompli Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Accompli Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Inaccoompli Négation passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj

Circonstant

Accompli

Présent
 1. kajjee
 2. kajjee
 3. kajjee
 4. kajjee
 5. kajjee
 6. kajjee
Perfect
 1. kajjee
 2. kajjee
 3. kajjee
 4. kajjee
 5. kajjee
 6. kajjee
Négation Présent
 1. kajjulee
 2. kajjulee
 3. kajjulee
 4. kajjulee
 5. kajjul
 6. kajjul
Négation Passé
 1. kajjulee
 2. kajjulee
 3. kajjulee
 4. kajjulee
 5. kajjulee
 6. kajjulee
 7. kajj
 8. kajj
 9. kajj
 10. kajj
 11. kajj
 12. kajj

Inaccoompli

Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Perfect
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Négation Passé
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
 7. kajj
 8. kajj
 9. kajj
 10. kajj
 11. kajj
 12. kajj

Imperatif

Accompli Présent
 1. kajjal
 2. kajjleen
Accompli Présent
 1. kajj
 2. kajj
Négation
 1. kajj
 2. kajj
Négation
 1. kajj
 2. kajj

Circonstant

Accompli Présent
 1. kajjee
 2. kajjee
 3. kajjee
 4. kajjee
 5. kajjee
 6. kajj
Inaccoompli Présent
 1. kajj
 2. kajj
 3. kajj
 4. kajj
 5. kajj
 6. kajj
Accompli Négation Présent
 1. kajjulee
 2. kajjulee
 3. kajjulee
 4. kajjulee
 5. kajjul
 6. kajjulee
Inaccoompli Négation passé
 1. kajjee
 2. kajjee
 3. kajjee
 4. kajjee
 5. kajjee
 6. kajj