Dernières recherches

Information générale

 1. yaakaar
 2. j-
 3. y-

article défini simple

relation proche

Singulier
 1. yaakaar ji
pluriel
 1. yaakaar yi

relation distant

Singulier
 1. yaakaar ja
pluriel
 1. yaakaar ya

article indéfini simple

Singulier
 1. aj yaakaar
pluriel
 1. ay yaakaar
pluriel (contraction)
 1. i yaakaar

article démonstratif

objet proche du locateur
 1. yaakaar jii
 2. ou
 3. jii yaakaar
objet proche du locateur
 1. yaakaar jooju
 2. ou
 3. jooju yaakaar
objet distant
 1. yaakaar jale
 2. ou
 3. jale yaakaar
alternatif
 1. yaakaar jee
 2. ou
 3. jee yaakaar
objet distant proche de l'interlocuteur
 1. yaakaar joojale
 2. ou
 3. joojale yaakaar
alternatif
 1. yaakaar jooja
 2. ou
 3. jooja yaakaar
alternatif
 1. yaakaar joojee
 2. ou
 3. joojee yaakaar

article relative

indéfini
 1. yaakaar juy
défini
 1. yaakaar jiy

article quantitatif

simple
 1. yaakaar jepp
reproductif
 1. jeneen yaakaar

article génitif

Singulier
 1. sama yaakaar
 2. sa yaakaar
 3. yaakaaram
 4. sunu yaakaar
 5. seen yaakaar
 6. seen yaakaar
pluriel
 1. samay yaakaar
 2. say yaakaar
 3. ay yaakaaram
 4. sunuy yaakaar
 5. seeni yaakaar
 6. seeni yaakaar