Dernières recherches

Information générale

 1. tanka

Forme de base

Accompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tankoon
 2. tankoon
 3. tankoon
 4. tankoon
 5. tankoon
 6. tankoon
Négation Présent
 1. tankul
 2. tankul
 3. tankul
 4. tankul
 5. tankul
 6. tankul
Négation Passé
 1. tankuloon
 2. tankuloon
 3. tankuloon
 4. tankuloon
 5. tankuloon
 6. tankuloon

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Présentatif

Accompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tankoon
 2. tankoon
 3. tankoon
 4. tankoon
 5. tankoon
 6. tankoon

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Mise en relief du sujet

Accompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tankoon
 2. tankoon
 3. tankoon
 4. tankoon
 5. tankoon
 6. tankoon
Négation Présent
 1. tankul
 2. tankul
 3. tankul
 4. tankul
 5. tankul
 6. tankul

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Mise en relief du verbe

Accompli

Présent
 1. tanka naa
 2. verb nga
 3. tanka naa
 4. tanka nanu
 5. tanka ngeen
 6. tanka ñanu
Perfect
 1. tankoon naa
 2. verboon nga
 3. tankoon naa
 4. tankoon nanu
 5. tankoon ngeen
 6. tankoon ñanu
Négation Présent
 1. tankuma
 2. tankuloo
 3. tankul
 4. tankunu
 5. tankuleen
 6. tankunu
Négation Passé
 1. tankuma woon
 2. tankuloo woon
 3. tankuloon
 4. tankunu woon
 5. tankuleen woon
 6. tankunu woon

Mise en relief du complément

Accompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tankoon
 2. tankoon
 3. tankoon
 4. tankoon
 5. tankoon
 6. tankoon
Négation Présent
 1. tankul
 2. tankul
 3. tankul
 4. tankul
 5. tankul
 6. tankul
Négation Passé
 1. tankuloon
 2. tankuloon
 3. tankuloon
 4. tankuloon
 5. tankuloon
 6. tankuloon

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Explicatif

Accompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tankoon
 2. tankoon
 3. tankoon
 4. tankoon
 5. tankoon
 6. tankoon
Négation Présent
 1. tankul
 2. tankul
 3. tankul
 4. tankul
 5. tankul
 6. tankul
Négation Passé
 1. tankuloon
 2. tankuloon
 3. tankuloon
 4. tankuloon
 5. tankuloon
 6. tankuloon

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
 7. tanka
 8. tanka
 9. tanka
 10. tanka
 11. tanka
 12. tanka
Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
 7. tanka
 8. tanka
 9. tanka
 10. tanka
 11. tanka
 12. tanka

Projectif

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Valeur d'habitude présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Valeur d'habitude Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Valeur d'habitude Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Valeur d'habitude Négation Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Injonctif

Accompli Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Inaccoompli Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Accompli Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Inaccoompli Négation passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka

Circonstant

Accompli

Présent
 1. tankee
 2. tankee
 3. tankee
 4. tankee
 5. tankee
 6. tankee
Perfect
 1. tankee
 2. tankee
 3. tankee
 4. tankee
 5. tankee
 6. tankee
Négation Présent
 1. tankulee
 2. tankulee
 3. tankulee
 4. tankulee
 5. tankul
 6. tankul
Négation Passé
 1. tankulee
 2. tankulee
 3. tankulee
 4. tankulee
 5. tankulee
 6. tankulee
 7. tanka
 8. tanka
 9. tanka
 10. tanka
 11. tanka
 12. tanka

Inaccoompli

Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Perfect
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Négation Passé
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
 7. tanka
 8. tanka
 9. tanka
 10. tanka
 11. tanka
 12. tanka

Imperatif

Accompli Présent
 1. tankal
 2. tankleen
Accompli Présent
 1. tanka
 2. tanka
Négation
 1. tanka
 2. tanka
Négation
 1. tanka
 2. tanka

Circonstant

Accompli Présent
 1. tankee
 2. tankee
 3. tankee
 4. tankee
 5. tankee
 6. tanka
Inaccoompli Présent
 1. tanka
 2. tanka
 3. tanka
 4. tanka
 5. tanka
 6. tanka
Accompli Négation Présent
 1. tankulee
 2. tankulee
 3. tankulee
 4. tankulee
 5. tankul
 6. tankulee
Inaccoompli Négation passé
 1. tankee
 2. tankee
 3. tankee
 4. tankee
 5. tankee
 6. tanka