Dernières recherches

Information générale

 1. guppa

Forme de base

Accompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppoon
 2. guppoon
 3. guppoon
 4. guppoon
 5. guppoon
 6. guppoon
Négation Présent
 1. guppul
 2. guppul
 3. guppul
 4. guppul
 5. guppul
 6. guppul
Négation Passé
 1. guppuloon
 2. guppuloon
 3. guppuloon
 4. guppuloon
 5. guppuloon
 6. guppuloon

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Présentatif

Accompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppoon
 2. guppoon
 3. guppoon
 4. guppoon
 5. guppoon
 6. guppoon

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Mise en relief du sujet

Accompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppoon
 2. guppoon
 3. guppoon
 4. guppoon
 5. guppoon
 6. guppoon
Négation Présent
 1. guppul
 2. guppul
 3. guppul
 4. guppul
 5. guppul
 6. guppul

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Mise en relief du verbe

Accompli

Présent
 1. guppa naa
 2. verb nga
 3. guppa naa
 4. guppa nanu
 5. guppa ngeen
 6. guppa ñanu
Perfect
 1. guppoon naa
 2. verboon nga
 3. guppoon naa
 4. guppoon nanu
 5. guppoon ngeen
 6. guppoon ñanu
Négation Présent
 1. guppuma
 2. guppuloo
 3. guppul
 4. guppunu
 5. guppuleen
 6. guppunu
Négation Passé
 1. guppuma woon
 2. guppuloo woon
 3. guppuloon
 4. guppunu woon
 5. guppuleen woon
 6. guppunu woon

Mise en relief du complément

Accompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppoon
 2. guppoon
 3. guppoon
 4. guppoon
 5. guppoon
 6. guppoon
Négation Présent
 1. guppul
 2. guppul
 3. guppul
 4. guppul
 5. guppul
 6. guppul
Négation Passé
 1. guppuloon
 2. guppuloon
 3. guppuloon
 4. guppuloon
 5. guppuloon
 6. guppuloon

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Explicatif

Accompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppoon
 2. guppoon
 3. guppoon
 4. guppoon
 5. guppoon
 6. guppoon
Négation Présent
 1. guppul
 2. guppul
 3. guppul
 4. guppul
 5. guppul
 6. guppul
Négation Passé
 1. guppuloon
 2. guppuloon
 3. guppuloon
 4. guppuloon
 5. guppuloon
 6. guppuloon

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
 7. guppa
 8. guppa
 9. guppa
 10. guppa
 11. guppa
 12. guppa
Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
 7. guppa
 8. guppa
 9. guppa
 10. guppa
 11. guppa
 12. guppa

Projectif

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Valeur d'habitude présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Valeur d'habitude Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Valeur d'habitude Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Valeur d'habitude Négation Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Injonctif

Accompli Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Inaccoompli Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Accompli Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Inaccoompli Négation passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa

Circonstant

Accompli

Présent
 1. guppee
 2. guppee
 3. guppee
 4. guppee
 5. guppee
 6. guppee
Perfect
 1. guppee
 2. guppee
 3. guppee
 4. guppee
 5. guppee
 6. guppee
Négation Présent
 1. guppulee
 2. guppulee
 3. guppulee
 4. guppulee
 5. guppul
 6. guppul
Négation Passé
 1. guppulee
 2. guppulee
 3. guppulee
 4. guppulee
 5. guppulee
 6. guppulee
 7. guppa
 8. guppa
 9. guppa
 10. guppa
 11. guppa
 12. guppa

Inaccoompli

Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Perfect
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Négation Passé
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
 7. guppa
 8. guppa
 9. guppa
 10. guppa
 11. guppa
 12. guppa

Imperatif

Accompli Présent
 1. guppal
 2. guppleen
Accompli Présent
 1. guppa
 2. guppa
Négation
 1. guppa
 2. guppa
Négation
 1. guppa
 2. guppa

Circonstant

Accompli Présent
 1. guppee
 2. guppee
 3. guppee
 4. guppee
 5. guppee
 6. guppa
Inaccoompli Présent
 1. guppa
 2. guppa
 3. guppa
 4. guppa
 5. guppa
 6. guppa
Accompli Négation Présent
 1. guppulee
 2. guppulee
 3. guppulee
 4. guppulee
 5. guppul
 6. guppulee
Inaccoompli Négation passé
 1. guppee
 2. guppee
 3. guppee
 4. guppee
 5. guppee
 6. guppa